کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
انتیک خونین

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند. این اجناس توسط رابط افغانی قاچاق میشود تا بعدا به دسترس امرین اروپایی قرار داد شود.

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.


8 Responses to “انتیک خونین”

 1. دوست عزیز متاسقانه ویدئو انتیک خونین و دیگر ویدئو ها قابل دریافت نیست
  امیدوارم بتوانید رفع اشکال کنید

 2. azizi گفت:

  good

 3. Shelli گفت:

  دوست عزیز متاسقانه ویدئو انتیک خونین و دیگر ویدئو ها قابل دریافت نیست
  امیدوارم بتوانید رفع اشکال کنید

  +1

 4. Fernanda گفت:

  Thanks for sharing. What a plaeusre to read!

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان