کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

چندی قبل، دوست نویسنده و خبرنگارم ،رزاق مامون ،کتاب جالبی نوشته بود در مورد قتل احمد ظاهر و متهمان احتمالی آن حادثه. نوشتهء اورا در لینک ذیل مطالعه کرده میتوانید. پورتریت احمد ظاهر کاریست از خانم فتانه بکتاش، که از ایشان سپاسگذارم.


کتاب احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

به فورمت PDF

 

* برای مطالعهء کتاب به Adobe Reader ضرورت دارید، در صورت عدم موجودیت ، آنرا از لینک زیر دانلود فرمایید.

دانلود

9 Responses to “احمد ظاهر چگونه ترور شد؟”

 1. Howdy, make sure you is it possible explain to us exactly why does one come up with that mainly because i’m not likely delighted result in my spouse and i you should not find in which do you wat to reach dealing with the following?? separate variety the idea you’ve got a very good website! Ah around neglect your own sitemap is just not functioning. Gives thanks Jonh.

  • موسی فرکیش گفت:

   Howdy,
   I haven’t understand your question/tips that well, the intentions of your message weren’t that bright. In order to read that you need to install Adobe Reader, which can be found through a search engine.
   If possible, you could imply yourself in Dutch .
   Best regards.

 2. Mahaley گفت:

  I’m not esaily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 3. farahnaz گفت:

  man mikhyam da bari marhom ahmad zahir da bari qatil o chizi bifahmam

  • موسی فرکیش گفت:

   اگر این نوشته را بار دیگر مرور کنید شاید جوابِ تان را بیابید…سپاس از کامنت

 4. khan گفت:

  ma az song ahmad zahir ziyad khusham miya

 5. Marin Widman گفت:

  I was very glad to uncover this website. I wanted to express gratitude for your time used on composing this awesome article. I certainly liked each little bit of it and i also have you saved to fav view new information on your blog.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان