کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
سخن / شماره دوم

شماره دوم سخن به نوشته های داکتر اسدالله حبیب اختصاص یافته است و با یادداشتهای پیرامون زبان:

– از گفتار تا نوشتار
– واژه های طرد شده از زبان نوشتاری
– ماجرای “همزه” در زبان و:

* مذکر و مونث در زبان دری فارسی
* قاعده های دستوری و املایی عربی درزبان دری

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک فرمایید: مجله دیجیتالی “سخن”

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

آرشیف ماهیانهء کابلستان

جدی ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« قوس    
 ۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰  

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان